One News

Home One News

BIL-FILMAT: Ma jingħatawx il-ħelsien mill-arrest it-tliet suspettati bil-bomba fil-Fgura

10:10: It-tliet akkużati ma ngħatawx il-ħelsien mill-arrest wara li wieġbu mhux ħatja għall-akkużi miġjuba fil-konfront tagħhom. Id-difiża ma għamlet l-ebda talba għall-ħelsien. 10:05: Jonathan Farrugia nstab fil-pussess...

Is-suspettati bil-bomba fil-Fgura se jitressqu l-qorti s-Sibt filgħodu

Is-suspettati bil-bomba li tqiegħdet ma’ vettura ta’ negozjant Għawdxi li jgħix il-Fgura se jkunu qed jitresqu l-qorti kmieni s-sibt filgħodu. Dan wara li mill-investigazzjonijiet intensivi...

23,000 sistema ta’ pannelli fuq il-bjut Maltin

L-iskemi li daħħal il-Gvern bil-għan li l-familji Maltin jinvestu f’enerġija ġġenerata minn panelli fotovoltajiċi qed iħallu l-frott mixtieq. Dan hekk kif fuq il-bjut tar-residenzi...

Is-soru li tgħix fis-Sirja biex tgħin lil dawk fil-bżonn

Ma’ kull minuta li tgħaddi, iċ-ċkejknin u l-familji fis-Sirja jkunu f’ħalq il-mewt. Jistkennu minn xita ta’ bombi u minn dik l-isparatura, bit-tama li l-għada...

It-tifel ta’ Trump se jiddivorzja

Wara 12-il sena miżżewġin, Donald Trump Jr., it-tifel tal-President Amerikan u l-mara tiegħu se jiddivorzjaw. Il-familja li ilha miżżewġa min Novembru 2005 qalu li l-5...

Investiment ta’ miljun ewro fiċ-ċentru tas-saħħa tal-Gżira

B’investiment ta’ madwar miljun ewro, kollox jinsab lest biex fil-ġimgħat li ġejjin jibda xogħol strutturali fiċ-Ċentru tas-Saħħa tal-Gżira. Ix-xogħlijiet jinkludu sistema tal-elettriku ġdida u oħra...

Is-17-il edizzjoni tal-festival tal-logħob tan-nar

Il-festival internazzjonali tal-logħob tan-nar għal din is-sena se jerġa’ jittella’ fuq tliet serati, bl-ewwel waħda se ddawwal is-smewwiet fuq il-gżira tat-tliet għoljiet. Il-ftuħ tas-sbatax-il edizzjoni...

Malta tikkontribwixxi għal miżuri favur l-infurzar u l-effiċjenza tal-vapuri

Il-Ministru Ian Borg iltaqa’ mas-Segretarju Ġenerali tal-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali (IMO) Kitack Lim f’Londra. Il-Ministru qal li Malta hija tabilħaqq sors ta’ appoġġ sod għall-programm tal-kooperazzjoni...

Fil-Ġimgħa l-Kbira: Mixja mal-lejl b’riżq Puttinu

Il-ħmistax edizzjoni tal-mixja tal-lejl bejn Ħamis ix-Xirka u l-Ġimgħa l-Kbira, mill-Mellieħa sal-Isla, reġgħet waslet! Bhas-snin ta’ qabel, il-fondi li jingabru huma b’risq Puttinu Cares,...

L-NDSF jiċċara dwar ix-xiri tal-ishma fil-Lombard Bank

Il-Bord tal-Gvernaturi tal-Fond Soċjali u tal-Iżvilupp Nazzjonali (NDSF) ħabbar li ffirma ftehim biex jixtri l-ishma li l-bank Ċiprijott Cyprus Popular Bank għandu fil-Lombard Bank. Qal...

Recent Posts