One News

Home One News

Il-PM ixejjen il-kalkoli tal-Oppożizzjoni dwar it-tħaddim tal-power station

Il-Prim Ministru Joseph Muscat xejjen il-kalkoli żbaljati li ħarġet bihom l-Oppożizzjoni Nazzjonalista dwar it-tħaddem tal-power station il-ġdida. Mistoqsi mill-ġurnalisti dwar l-investigazzjoni tal-Awdituri Ġenerali fuq il-power...

Jason Azzopardi jaħrab il-PAC

Illum id-deputat Nazzjonalista, Jason Azzopardi, ħarab milli jidher quddiem il-Kumitat għall-Kontijiet Pubbliċi. Is-seduta tal-lum reġgħet semgħet lix-xhud Ray Vella li kellu l-proprjetà tal-Fekruna u li...

Bniedem utli li qatt ma ġġudika lil ħadd fosthom lil dawk divorzjati

 Bniedem sinċier, determinat, dixxiplinat u li jisma’. Dawn huma l-kliem li jiddeskrivu lil Dun Anton Teuma, li se jkun qed jieħu f’idejh it-tmun tad-Djoċesi Għawdxija...

Titlesta u terġa’ tinfetaħ għall-pubbliku Triq San Ġużepp fil-Qala

Reġgħet inbniet u nfetħet mill-ġdid Triq San Ġużepp fil-Qala Għawdex, wara li kienet sfrondat biċċa minn din it-triq. Ix-xogħlijiet li saru, fosthom kisi ta’ tarmak,...

Varata l-ewwel strateġija nazzjonali għad-drittijiet tal-persuni b’diżabilità

Is-Segretarju Parlamentari għall-Persuni b’Diżabilità u Anzjanità Attiva vara l-ewwel strateġija nazzjonali għad-drittijiet tal-persuni b’diżabilità għas-snin 2020 sa 2030, strateġija li qed issir biex l-entitajiet...

BIL-FILMAT: il-maltemp iħalli ħerba matul il-lejl

http://www.one.com.mt/news/wp-content/uploads/2019/02/WhatsApp-Video-2019-02-24-at-10.00.47-AM-1.mp4 Waqt li l-gżejjer Malin jinsabu milquta minn maltempata kbira, il-lejl ta’ bejn is-Sibt u l-Ħadd kien ikkaratterizzat minn riħ qawwi forzi ta’ riefna li...

BIL-FILMAT: Aktar minn 50,000 ruħ jattendu għall-Valletta Pageant of the Seas – l-akbar spettaklu...

Bis-sehem ta’ 640 parteċipant li kienu jvarjaw minn artisti, nies tal-loġistika, kumpaniji taż-żfin, għaqdiet sportivi, Kunsilli Lokali, għaqdiet tan-nar, l-In Guardia, il-Banda tal-Korp tal-Pulizija,...

Il-Partit Laburista jemmen fir-rispett dejjem

Inċidenti sfortunati jew atti ta’ individwi rresponsabbli qatt m’għandhom ikunu politiċizzati. Il-Partit Laburista jieħu gost li llum anke l-Viċi-Kap tal-Partit Nazzjonalista, Beppe Fenech Adami, qed...

L-Awditur Ġenerali sodisfatt bil-kuntratt ta’ Tal-Linja

Rapport tal-awditur ġenerali dwar it-trasport pubbliku juri li l-kuntratt tas-servizz ta’ tal-linja ġeneralment jissodisfa l-prinċipji ta’ prassi tajba. Ir-rapport li tqiegħed fuq il-mejda tal-kamra tar-rappreżentanti...

Warrbuha minħabba l-kundizzjoni ġenetika tagħha

Mandy Vella. Xempju tal-kuraġġ u d-determinazzjoni fil-ħajja. Ta’ tliet snin it-tobba indunaw li għandha kundizzjoni ġenetika tas-Cystic Fibrosis li bdiet gradwalment tħalliha bla saħħa minħabba anki...

Recent Posts