One News

Home One News

Kompetizzjoni ħelwa manna fi żmien ta’ festi

Tan-nanna ħelu Manna jgħidu u s-Sibt filgħodu f’San Vinċenza de Paul kien hemm ħafna ħlewwiet li ħallew bosta jilagħqu xuftejhom. Il-ħsieb ewlieni wara din...

L-Għaqdiet tal-festa jingħaqdu f’donazzjoni tad-demm

Filli jingħaqdu biex jagħmlu festa u jdoqqu u llum ingħaqdu flimkien għall-festa ta’ kuluri fiċ-Ċentru tal-Għoti tad-demm hekk kif għadd ta’ baned u soċjetajiet...

Ġurnalista ta’ ONE News mhedda – L-IĠM jikkundanna

Il-Ġurnalista ta’ ONE NEWS Nicole Buttigieg ġiet mhedda b’ittra anonima li rċeviet illum waranofsinhar fid-dar tagħha. B’reazzjoni, Istitut tal-Ġurnalisti Maltin (IĠM) ikkundanna t-theddid li...

Iżjed każijiet iżda inqas imwiet mill-HIV fl-aħħar snin

Il-każijiet ta’ HIV f’pajjiżna żdiedu b’mod sostanzjali fl-aħħar snin. Madanakollu, l-aħħar imwiet relata ma’ dan il-virus jew il-marda tal-AIDS f’Malta kienet tliet snin ilu. Dan...

Nofs miljun passiġġier fl-ajruport

Matul ix-xahar li għadda għaddew kważi nofs miljun passiġġier fl-ajruport internazzjonali ta’ Malta. F’xahar meqjus mhux daqstant b’saħħtu għat-turiżmu, Novembru wera li kien ir-raba’ l-aktar...

31 liġi ġdida jgħaddu mill-Parlament fl-2019

Hekk kif il-Parlament aġġorna għall-btajjel tal-Milied u l-ewwel tas-sena, l-2019 rat id-dħul ta’ wieħed u tletin liġi ġdida. Dan f’sena oħra b’ħidma ma taqta’...

Ikomplu jonqsu s-single parents bl-assistenza soċjali

Ċifri tal-uffiċċju Nazzjonali tal-istatistika juru fl-ewwel disa’ xhur tas-sena komplew jonqsu s-single parents fuq l-għajnuna soċjali. Fil-fatt fl-ewwel disa’ xhur tas-sena, is-single parents naqsu b’234...

“Se tixrob? Issuqx” – Titnieda l-kampanja ta’ Transport Malta għas-sigurtà fit-toroq għal żmien il-festi

Transport Malta qed tniedi uffiċjalment il-kampanja annwali tal-Milied. Minħabba li f’dawn iż-żminijiet ħafna nies jieħdu grokk tal-okkażżjoni, jiżdiedu dawk li potenzjalment isuqu taħt l-effett...

Keith Schembri mitkellem fid-Depot dwar l-impjieg ta’ Theuma

Kif kien irraporta dan l-istazzjon, l-investigazzjonijiet b’rabta mal-impjieg ta’ Melvin Theuma għaddejin mill-pulizija. Rapporti fil-midja qalu li llum wara nofsinhar il-pulizija sejħet lil Keith Schembri...

Raġel u żewġ pulizija tal-RIU l-isptar wara argument bejn tliet irġiel f’Tas-Sliema

Għall-ħabta tal-10:45 ta’ filgħodu l-pulizija ssejħet fi Triq San Ġwann Battista f’Tas-Sliema minħabba argument bejn tliet irġiel. Irriżulta li Sirjan ta’ 28 sena minn Birkirkara...

Recent Posts