Kullħadd

Home Kullħadd

Bniedem umli li qatt ma ġġudika lil ħadd fosthom lil dawk divorzjati

 Bniedem sinċier, determinat, dixxiplinat u li jisma’. Dawn huma l-kliem li jiddeskrivu lil Dun Anton Teuma, li se jkun qed jieħu f’idejh it-tmun tad-Djoċesi Għawdxija...

Ikkundannat 3 snin ħabs wara li ta daqqa ta’ flixkun lill-pulizija

Nicholas Farrugia ġie ikkundannat tliet snin ħabs talli ta daqqa ta’ flixkun lil pulizija li mar jarresta lil ħuh. Il-każ ġara fil-każin tal-banda magħruf bħala...

Seba’ snin ħabs fuq akkużi ta’ serq

Christopher Scerri ta’ tnejn u erbgħin sena ġie ikkundannat seba’ snin ħabs talli nstab ħati fuq akkużi ta’ serq. Il-każ ġara ħdax-il sena ilu f’Ħaż-Żabbar. Il-Maġistrat...

Minn għada se jibdew il-laqgħat bejn it-tfal u l-ġenituri bħala ma kien isir qabel

Minn għada l-aċċessi b’superviżjoni u ta’ moniteraġġ ta’ tfal li huma rregolati bil-Qorti se jerġgħu jmorru lura għall-mod kif kien isir qabel l-imxija. Dan wara...

Bugħaddas jittieħed l-isptar wara li sab diffikultà fil-baħar fiċ-Ċirkewwa

Ġermaniż ta’ 59 sena mill-Mellieħa ddaħħal l-isptar wara li sab diffikultà waqt li kien qed jogħdos fiċ-Ċirkewwa. Il-każ seħħ għall-ħabta tal-9:40 ta’ dalgħodu meta l-bugħaddas...

Firma iffalsifikata mill-akkużat li prova jixtri l-velenu u jdaħħal splussiv f’Malta

L-espert Joseph Mallia sab ilhi l-firma fuq kuntratt ta’ kiri ta’ showroom f’Ħal Qormi li kienet ta’ missier Jomic, kienet ġiet iffalsifikata mill-akkuzat. Jomic Calleja...

Valletta FC jaslu fi ftehim ma’ Jesmond Zerafa

Minkejja li s’issa għadu ma ħareġ l-ebda kommunikat uffiċjali mill-klabb ta’ Valletta FC, din il-paġna tista’ tikkonferma li tard it-Tlieta filgħaxija intlaħaq ftehim bejn...

Iżjed servizzi għas-sajjieda

Ġie mniedi servizz għal baħħara u sajjieda mid-Dipartiment tas-Sajd u l-Akkwakultura. Dan qed isir biex itejjeb il-proċeduri li jgħaddu minnhom is-sajjieda Maltin u Għawdxin. Fost oħrajn dan...

L-Uffiċjali tad-Dwana kkonfiskaw aktar minn €11,000 fi flus kontanti mill-ajruport

L-Uffiċjali tad-Dwana mit-Taqsima ta’ kontra l-Ħasil tal-Flus sabu €11,430 waqt tfitxijiet li kienu qed jagħmlu fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta. Il-passiġġier kien sejjer lejn il-kapitali Olandiża...

Strateġija nazzjonali għal riċerka fl-enerġija u l-ilma 

 L-aġenzija tal-enerġija u l-ilma nediet strateġija nazzjonali għal riċerka u innovazzjoni fis-settur għall-għaxar snin li ġejjin. L-għan ta’ dan hu li jingħata appoġġ lill-industrija u...

Recent Posts