Home Net News Kumpens ta’ €6,000 mill-Qorti Ewropea għal missier Max Ciantar fuq karozzi miżmumin

Kumpens ta’ €6,000 mill-Qorti Ewropea għal missier Max Ciantar fuq karozzi miżmumin

16
0
SHARE
Advertisement

Emanuel Ciantar ta’ 55 sena, missier Maximillian Ciantar, ingħata €6,000 f’kumpens mill-Qorti Ewropew tad-Drittijiet tal-Bniedem wara li dam biex ħa lura żewġ vetturi li kienu involuti f’każijiet li spiċċaw fil-Qorti.

L-ewwel każ seħħ fit-28 ta’ April 2010, f’Ħ’Attard meta żewġ tewmin bniet ta’ 11-il sena kienu imtajjra waqt li kienu qed jaqsmu fi Triq Ħal Warda. Dwar dan l-inċident, li minħabba fih waħda mit-tewmin kienet għamlet żmien fil-periklu tal-mewt, kien tressaq fil-Qorti Maximillian Ciantar li dakinhar kellu 21 sena.

Huwa kien mixli b’sensiela ta’ akkużi fosthom li ikkaġuna ġrieħi gravi liż-żewġt itfal, li saq vettura li mhux tiegħu, li saq mingħajr liċenzja u bla polza tal-assikurazzjoni, li saq b’mod traskurat u b’veloċita eċċessiva, li baqa’ għaddej minn fuq it-‘traffic lights’ meta kienu ħomor, li ikkaġuna ħsara f’karozza u li ħarab minn fuq il-post tal-inċident.

Ciantar kien instab ħati ta’ dawn l-akkużi u ġie ikkundannat sentejn ħabs waqt li kellu l-liċenzja tas-sewqan sospiża għal 10 snin, wara li appella is-sentenza kienet tnaqqset għal sitt xhur.

Fl-2012 Maximillian Ciantar instab ħati fuq każ ieħor fejn din id-darba r-reat kien li saq karozza meta din kienet irreġistrata fuq missieru. Il-karozzi wżati f’dawn iż-żewġ inċidenti kienu konfiskati bil-missier spiċċa jiftaħ kawa ċivili sakemm il-Qorti Kostituzzjonali tatu raġun u waqt li ordnat ir-rilaxx tagħhom ordnat li jingħata kumpens ta’ €300.

Fl-2015 Emanuel Ciantar, ħa l-każ quddiem il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem f’ismu u f’isem il-kumpanija tiegħu Maxkim Limited. Ciantar ilmenta li kien imċaħħad milli jużahom għal żmien twil u għalhekk talab kumpens għal dan.

Il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem tatu raġun u ordnat lill-Gvern Malti biex jagħtih kumpens ta’ €6,000. Għalih deher l-Avukat Joe Brincat.

The post Kumpens ta’ €6,000 mill-Qorti Ewropea għal missier Max Ciantar fuq karozzi miżmumin appeared first on NETnews.

L-artikolu oriġinali jinstab fuq is-sit Net News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here