Home Net News “L-Italja u Malta m’għandhomx jitħallew waħedhom” – Casa, Metsola

“L-Italja u Malta m’għandhomx jitħallew waħedhom” – Casa, Metsola

19
0
SHARE
Advertisement

L-Italja u Malta wettqu aktar mill-parti tagħhom ta’ responsabbiltà fil-kwistjoni tal-immigrazzjoni. Wasal iż-żmien li s-solidarjetà ssir azzjoni. Ejjew noħolqu Unjoni fejn l-Italja u Malta ma jħossux li qed jitħallew weħidhom biex jamministraw dan. Sistema fejn in-nies ddisprati li jeħtieġu l-protezzjoni għandhom ċans reali. Fejn it-tfal jistgħu jikbru għal ġejjieni mingħajr biża’.

L-MEPs tal-Partit Nazzjonalista David Casa u Roberta Metsola għamlu dawn ir-rimarki waqt dibattitu Parlamentari matul is-Sessjoni Plenarja fi Strasburgu.

L-MEP Roberta Metsola, li hija l-Koordinatriċi tal-Grupp tal-PPE fi ħdan il-Kumitat LIBE qalet: “Il-messaġġ tagħna lill-Kunsill Ewropew għandu jkun ċar: ma għandu jkun hemm l-ebda spazju għal aktar tisbit tas-saqajn. Daqshekk tfal imwielda fl-ibħra miftuħa. Ma nużawx aktar il-ħajjiet biex nuru li aħna l-aktar b’saħħitna tal-Ewropa. L-affarijiet għandhom jinbidlu.

Fil-futur immedjat, irridu nirriformaw is-sistema ta’ Dublin għal waħda li tibbilanċja r-responsabbiltà mas-solidarjetà. Għandna bżonn niżguraw li l-fruntieri tagħna jkunu siguri u l-gwardji tal-kosta tagħna jkollhom ir-riżorsi kollha li huma meħtieġa. Irridu nwaqqfu l-mudelli tat-traffikanti. Irridu nagħmlu distinzjonijiet bejn dawk li jeħtieġu protezzjoni u dawk li qed ifittxu x-xogħol. Dawk li għandhom bżonn il-protezzjoni għandhom jingħatawha iżda dawk li m’għandhomx, għandhom jintbagħtu lura. Malajr.

Il-baġit tagħna tal-migrazzjoni u l-fruntieri ġie ttriplikat. Dan huwa milqugħ, iżda fuq medda ta’ żmien medju jeħtieġ li naħsbu lil hinn u nħarsu bis-serjetà lejn postijiet ta’ żbark f’pajjiżi terzi sikuri barra mill-Unjoni, bi standards tal-UE, fejn xi ħadd salvat mill-baħar jista’ jiġi żbarkat immedjatament, salvat, eżaminat, ipproċessat b’rikonoxximent sħiħ tad-drittijiet tagħhom – per eżempju bl-EASO – u jew mibgħut lura jew risistemat. Għandna l-flus biex nagħmlu dan u rridu nsibu r-rieda li nagħmluha.

Fil-medda itwal ta’ żmien irridu nimxu minn għajnuna għall-investiment fl-Afrika li toħloq impjiegi u toħloq tama. Dan jippermetti li l-edukazzjoni u l-intraprenditorija jiffjorixxu.”

L-MEP David Casa, li huwa l-Kap tad-Delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew, sejjaħ l-imġiba ta’ ċerti politiċi Taljani bħala waħda kontroproduttiva. Huwa ddikjara li l-Italja u Malta huma ħbieb u alleati u li dan m’għandux jinbidel.

Huwa ddikjara li l-avvenimenti tal-aħħar jiem mhumiex żviluppi ġodda fil-Mediterran. “Aħna nafu li ħafna aktar nies jippruvaw il-vjaġġi fil-ġimgħat u xhur li ġejjin. Għandna bżonn nippreparaw għaliha. Dak li ġara dan iż-żmien m’għandux jerġa’ jiġri. Din is-sitwazzjoni mhix ġdida. U jeżistu proposti sensibbli biex jindirizzaw il-kwistjoni iżda jeħtieġ li jiġu implimentati.

Għandna bżonn ċentri ta’ applikazzjoni f’pajjiżi terzi siguri li jistgħu jagħtu ażil lil dawk li verament jeħtieġuha. U għandna bżonn lill-istati membri biex jaqsmu proporzjonalment ir-responsabbiltà għal dawk li jfittxu l-ażil ġenwinament. Neħtieġu deċiżjonijiet dwar ir-reviżjoni tar-regolament ta’ Dublin. U l-komunità internazzjonali għandha wkoll tibda tnaqqas il-piż tagħha.

L-Italja u Malta ħadu aktar minn sehem ġust tar-responsabbiltà tagħhom. Wasal iż-żmien li s-solidarjetà ssir azzjoni. Il-konsegwenzi li ma jsirux se jkunu severi. “

The post “L-Italja u Malta m’għandhomx jitħallew waħedhom” – Casa, Metsola appeared first on NETnews.

L-artikolu oriġinali jinstab fuq is-sit Net News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here