Home One News Ħadd in-Nies…pellegrinaġġ ta’ penitenza f’Ħaż-Żabbar

Ħadd in-Nies…pellegrinaġġ ta’ penitenza f’Ħaż-Żabbar

147
0
SHARE
Advertisement

Snin ilu, l-aspett ta’ ringrazzjament u penitenza kien qanqal lil missirijietna biex iżuru u jassistu għad-diversi pellegrinaġġi li kienu jsiru lejn is-Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja f’Ħaż-Żabbar. Din it-tradizzjoni tmur lura mijiet ta’ snin qabel l-istess Ordni ta’ San Ġwann ġie Malta fl-1530 A.D. Meta wara l-wasla tal-Ordni ta’ San Ġwann beda jiġi ċċelebrat il-karnival, ħafna pellegrini kienu ħaduha drawwa jżuru s-Santwarju l-Erbgħa, Ras ir-Randan bħala tpattija ta’ atti li jkunu saru fi żmien il-Karnival.

Nies minn kull sezzjoni tas-soċjeta’ kienu jiġu s-Santwarju biex jagħmlu u jonoraw il-wegħdi li jkunu għamlu u jitolbu l-barka ta’ Alla. Ftit, ftit, minn Ras ir-Randan dawn il-pellegrinaġġi bdew jiġu organiżżati fl-ewwel ħadd tar-Randan. Fis-seklu sbatax, din il-ġurnata spiċċat aktar tixbaħ festi bħall-imnarja u San Girgor, sakemm madwar tmenin sena ilu il-motiv oriġinali ta’ penitenza ġie mġedded bl-użu ta’ karrijiet u karettuni li juru l-istorja u d-devozzjoni lejn il-Madonna tal-Grazzja.

Riċentement, il-pellegrinaġġ ta’ Ħadd in-Nies reġa’ ħa l-forma oriġinali fejn l-attenzjoni prinċipali tkun li l-pellegrinaġġ isir bħala sinjal ta’ penitenza u ringrazzjament lil Alla permezz ta’ Ommu Marija. Il-pellegrinaġġ tat-18 ta’ Frar ser ikun immexxi minn l-Arċisqof emeritu Pawlu Cremona user ikun akkumpanjat bil-vara devota tal-Madonna tal-Grazzja flimkien mal-kappillani, il-kleru, reliġjużi, rappreżentanti tas-soċjetajiet ċivili, għaqdiet tal-parroċċa u bosta pellegrini. Minbarra numru kbir ta’ devoti li jakkumpanjkaw il-pellegrinaġġ, karatteristika unika hija l-ammont ta’ reffiegħa li jieħdu sehem f’dan il-pellegrinaġġ. Din is-sena ser ikun hemm madwar 80 reffiegħ. Eżatt wara li il-pellegrinaġġ jidħol lura fis-santwarju, l-arċisqof emeritu jmexxi konċelebrazzjoni fis-Santwarju bil-parteċipazzjoni tal-kor Notre Dame.

L-artikolu oriġinali jinstab fuq is-sit One News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here